COLUMN: DreamzWorld’s Tasiana Talks … Peace on Earth?

In een welbekend experiment van een onbekende bioloog, werd een kikker in een glazen kom met koud water gezet, met voldoende ruimte voor de kikker om eruit te springen. Vervolgens werd de kom op vuur geplaatst en werd de temperatuur steeds met 5° celsius verhoogd. De kikker paste zich steeds aan de langzaam veranderende temperatuur aan. Bijna tegen het einde van het experiment, werd er een nieuwe kikker in het water gedaan en die sprong er onmiddellijk uit. De kikker die echter vanaf het begin in het water had gezeten, bleef, helemaal suf geworden door de warmte, zitten. Om te voorkomen dat de kikker door oververhitting zou omkomen, stopte de bioloog zijn experiment. 

Vanaf 2020 is er sprake van een pandemie. In Nederland zijn mondkapjes, die nooit zouden gebeuren, vervangen door de mondkapjesplicht, van geen vaccinatiedwang naar wel vaccinatiedwang, het openzetten van de economie bij 80% aan gevaccineerden, naar het sluiten van de economie, terwijl er ‘to date’ 84,9% volledig gevaccineerd zijn (rijksoverheid.nl).  

Ondertussen wordt wetgeving aangenomen dat artikel 1 van de Grondwet voor het Koninkrijk der Nederlanden met de voeten treedt. Discriminatie op welke grond dan ook, dus ook medische grond, is wettelijk verboden, maar ondertussen wordt er onderscheid gemaakt tussen de rechten van gevaccineerden en de rechten van ongevaccineerden en tiert de QR – discriminatie welig. 

Men kan zichzelf de volgende vragen stellen: wat betekent het dat diezelfde mensen die men aan de macht heeft gezet steeds op hun woord terugkomen? Is er nog vertrouwen? Is angst belangrijker dan grondrechten? Waar is de grens? Worden andersdenkenden toegestaan? Zo niet, waarom niet? Wat gebeurt er in geval van kritiek? Of als men van gedachten veranderd? Waar komt het geld vandaan voor de vaccinaties? Wat is de prijs voor de (gratis) vaccinatie? Beschermt de vaccinatie maar 6 maanden? Wat zal men moeten doen om de rechten die de vaccinatie/QR geven, te behouden? Waarom wordt de boosterprik toegediend door Defensie?! Waarom is er na bijna 2 jaar pandemie niet geïnvesteerd in de zorg; er is toch een pandemie? Is de zorg overbelast is of onderbezet? Komt er ooit een eind hieraan? Geleidelijk gekookte kikkers en eruit springende kikkers? 

De mensheid zoekt vrede. Is dat er: ‘Peace on earth?’ Innerlijke vrede is er al sinds 2020 niet meer. Angst, paniek, isolatie, eenzaamheid, frustratie, zelfmoordneigingen. Psychologen hebben het nog nooit zo druk gehad. 

Jezus werd geboren om vrede te brengen. Een bovennatuurlijke vrede. Een vrede zoals de mens niet kent en niet van zichzelf heeft, maar dat alleen God geven kan. Daarnaast, de Bijbel zegt heel veel over wat er nu gebeurt. Het staat in het boek Openbaringen, het laatste boek van de Bijbel. 

I pray for our peace on earth and much wisdom. Merry Christmas and a healthy 2022! 

Deze column is gepubliceerd in het DreamzWorld Magazine van december 2021