COLUMN: DreamzWorld’s Tasiana Talks … Free at last?

COLUMN: TASIANA TALKS … FREE AT LAST?

“Op 4 en 5 mei staan wij samen stil bij vrijheid. Tijdens de Nationale Herdenking op 4 mei herdenken we alle verschillende groepen slachtoffers samen. Op 5 mei vieren we de bevrijding van Nederland in 1945 en dat we sindsdien in vrijheid leven. Ook staan we die dag stil bij de waarde van vrijheid, democratie en mensenrechten”, aldus de website van het nationaal comité 4 en 5 mei.  

Oorlog is gruwelijk. De nasleep voelt men nog jaren. Angst, honger, vluchten, verwondingen, mensenrechtenschendingen en de dood. Dat dit nooit meer mag gebeuren, wordt herdacht met Bevrijdingsdag. 

Waar komt het gebrek aan empathie dan vandaan tegenover huidige oorlogsslachtoffers, uit bijvoorbeeld Syrië en Jemen? 

En waar komt het gebrek aan empathie dan vandaan tegenover slachtoffers van kolonisatie en slavernij, welke 400 jaar heeft geduurd en nog steeds in een andere vorm, namelijk ‘institutioneel racisme’ aanwezig is?  

Misschien dat deze passages, over hoe verzetsstrijders tegen het koloniale bewind, op gruwelijke wijze zijn vermoord, Nederland zal doen beseffen dat de hel die 5 jaar heeft geduurd, 400 jaar op andere volkeren is gelegd door datzelfde Nederland en op gruwelijke wijze is gehandhaafd: 

‘Ingang van het projectiel aan het achterhoofdsbeen aan de rechterzijde door hersenmassa en uitgetreden aan de linkerbovenkaak een centimeter naar buiten van de linker neusvleugel. Onmiddellijke oorzaak van den dood: hersenverwonding’. – Janey Tetary, verzetsstrijder voor de tot ‘contractarbeider’ gemaakten op Plantage Zorg en Hoop in Suriname, geëxecuteerd door een sluipschutter. 

‘Tula werd vastgebonden aan een kruis, waarna vanonder zijn botten werden gebroken met een ijzeren staaf (levend geradbraakt), daarna werd zijn gezicht geblakerd (verbrand) met fakkels en vervolgens werd hij onthoofd ‘– Tula, verzetsstrijder voor de tot slaaf gemaakten op Curaçao.

Hoeveel is stilstaan bij de waarde van vrijheid, democratie en mensenrechten waard als niet alle mensen als gelijken worden beschouwd? Waarop deze uitspraak is gebaseerd? 

‘I am apt to suspect the negroes, and in general all the other species of men to be naturally inferior to the whites.’ – David Hume ‘Essays Moral, Political, Literary (1777)

‘Nu is het vrij zeker dat het eergevoel over het algemeen zoo ontwikkeld is bij den neger en koelie dat gevangenisstraf door hen beschouwd wordt als een der zaken die een mensch in den loop van zijn leven af en toe overkomen. Schande kennen zij niet. Daarom moeten koelies op de plantages gebruikt worden als trekdieren’ – Brief procureur generaal Kalff aan de gouverneur van Suriname 6 aug 1890 in Ministerie van Koloniën 1850 -1900: Geheim resolutien:C6-C9 891 

Free at last? Niet zolang mensen van kleur niet als gelijkwaardig gezien en behandeld worden.  

Deze column is gepubliceerd in het DreamzWorld Magazine van mei 2021

Tasiana Ramdin
Meer weten? Check de podcast ‘Tasiana Talks’ op Facebook, YouTube en www.tasianaramdin.com 
Vragen? Email naar info@tasianaramdin.com